تعرفه تبلیغات متنی (بک لینک)
شرح تبلیغات متنی (بک لینک) تعرفه 1 ماهه تعرفه 3 ماهه
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت لاو اسکین) 3,000 تومان ---
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (انجمن لاو اسکین) 1,000 تومان ---
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت لاو کده) 3,000 تومان ---
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (انجمن لاو کده) 1,000 تومان ---
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) 1,000 تومان ---
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت استار تمپ) 1,000 تومان ---
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت رز سانگ) 7,000 تومان ---
طراح قالب : تمپ کده
با افتخار قدرت از : نت افراز