تعرفه تبلیغات متنی (بک لینک)
شرح تبلیغات متنی (بک لینک) تعرفه 1 ماهه
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت لاو کده) 5,000 تومان
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (انجمن لاو کده) 2,000 تومان
تبلیغات بک لینک در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) 4,000 تومان
طراح قالب : تمپ کده
با افتخار قدرت از : نت افراز